Mi a Szcientológia?
Fo MemüotthonLépj KapcsolatbaHírekKönyvesboltSzójegyzékKapcsolódó oldalak

Előszó
A Szcientológia háttere és eredete
A Szcientológia alapelvei és alkalmazásuk
A Szcientológia szolgáltatásai
Kápláni, lelkészi, igazságszolgáltatási és etikai szolgáltatások
A Szcientológia hatékonysága
A Szcientológia egyházak és tevékenységeik
Közösségi tevékenységek
Társadalmi reformtevékenységek
Szcientológus Vállalkozások Nemzetközi Intézete (WISE)
Társadalomjobbító tevékenységek
A Szcientológia statisztikái és növekedése
A Szcientológia katekizmusa
L. Ron Hubbard
Referenciák
SZÓJEGYZÉK

aberráció: az ésszerű gondolkodástól vagy viselkedéstől való eltérés. Alapvetően ez azt jelenti: tévedni, hibákat elkövetni, vagy még pontosabban olyan rögeszmékkel rendelkezni, amelyek nem igazak. A szót tudományos értelemben is használjuk. Eltérést jelent az egyenes vonaltól. Ha egy vonalnak A-ból B-be kellene mennie, akkor az aberrált az A-ból egy másik pontba, azután egy másik pontba, egy másik pontba, egy másik pontba, egy másik pontba menne, és végül megérkezne B-be. Ebben az értelemben véve elferdült látásmódot is jelent, mint például: egy ember egy lovat lát, de úgy gondolja, hogy az egy elefánt. Az aberrált viselkedés helytelen viselkedés, vagy olyan, amelyet nem támaszt alá az értelem. Ha egy személynek engramjai vannak, azok hajlamosak eltéríteni saját normális képességeit, hogy az igazságot érzékelje, és azt okozhatják, hogy a helyzeteket aberrált szemszögből lássa, és így aberráltan reagáljon rájuk. Az aberráció szemben áll az épelméjűséggel, ami ennek ellentéte. A latin aberrare, elvándorol szóból; latin ab = “el”, errare = “vándorol”.

ABLE: mozaikszó az Association for Better Living and Education International (Nemzetközi Szövetség a Jobb Életért és Oktatásért) szavaiból. Lásd a 31. fejezetet!

Adat sorozat: L. Ron Hubbard által írt iránylevélsorozat, amely a logikával és logikátlansággal foglalkozik, valamint azzal, hogy csoportokon és szervezeteken belül hogyan fedezzük fel és kezeljük a jó és a rossz helyzeteket.

affinitás: a kedvelés vagy szeretet mértéke, illetve hiányának mértéke. Ez a szeretet vagy kedvelés érzése valaki vagy valami iránt.

affinitás-realitás-kommunikáció (ARK) háromszög: háromszög, amely azt szimbolizálja, hogy az affinitás, a realitás és a kommunikáció együtt hozzák létre a megértést. A háromszög egyik csúcsa sem növelhető anélkül, hogy ne növelnénk vele a másik kettőt is, és egyik csúcsa sem csökkenthető anélkül, hogy ne csökkentenénk a másik két csúcsot is. lásd az 4. fejezetet!

akciómondatok: engramokban lévő szókapcsolatok, amelyek valamiféle “akciót” diktálnak az elmében.

analitikus elme: az elmének az a része, amelyet a személy tudatosan használ, és amelynek tudatában van. Az elme azon része, amely gondolkodik, adatokat figyel meg, emlékezik rájuk és problémákat old meg. Lásd a 4. fejezetet!

antiszociális személyiség: az a személy, aki meghatározott jellemzőkkel és lelki beállítottsággal rendelkezik, ami azt okozza, hogy elnyom más embereket a környezetében. Ez az az ember, akinek viselkedését katasztrofálisnak gondoljuk. Elnyomó személynek is nevezzük. Lásd a 17. fejezetet!

AO: az Advanced Organization (Haladó szervezet) rövidítése. Lásd a 21. fejezetet!

ARK: az affinitás, realitás és kommunikáció szavak mozaikszava. lásd az 4. fejezetet!

ARK-törés: egy személy valakivel vagy valamivel való affinitásának, realitásának vagy kommunikációjának hirtelen esése vagy csökkenése. Az emberekkel vagy dolgokkal kapcsolatos zaklatottságok (ARK-törések) az affinitás, a realitás, a kommunikáció, illetve a megértés csökkenése vagy megszakadása miatt következnek be. Ezt a Szcientológusok zaklatottság helyett rendszerint ARK-törésnek nevezik, mert ha felfedezzük, hogy a megértés három pontja közül melyik zuhant le, akkor gyors javulást érhetünk el a személy lelkiállapotában.

ártó tett: egy káros tett, vagy egy csoport erkölcsi kódexének megszegése. Ha a személy valami olyat tesz, ami ellentmond annak az erkölcsi kódexnek, amibe a személy a beleegyezését adta, vagy elmulaszt megtenni valamit, amit az erkölcsi kódex értelmében meg kellett volna tennie, akkor elkövetett egy ártó tettet. Az ártó tett megszegi azt, amiben megállapodtak. Egy ártó tett lehet szándékos és nem szándékos.

auditálás: Szcientológia tanácsadás, a latin audire szóból származtatva, melynek jelentése: “hallani, meghallgatni”. Az auditálás a személyes tanácsadás nagyon egyedülálló formája, amely segít az egyénnek a saját létezésére tekintenie, és fejleszti a személy képességét arra, hogy konfrontálja, mi is ő, és hol is van ő. Lásd az 5. fejezetet!

auditor: a Szcientológia Egyház lelkésze vagy lelkésztanulója. Az auditor jelentése: valaki, aki meghallgat, a latin audire szóból származik, melynek jelentése: “hallani, meghallgatni”. Az auditor olyan személy, akinek tudása és képesítése van arra, hogy az auditálást az egyén jobbá tétele érdekében alkalmazza. Az auditor nem tesz semmit a preclearrel, hanem együtt dolgozik vele, és segít, hogy a preclear legyőzze a reaktív elméjét. Lásd az 5. fejezetet!

ElőzőKövetkező
 

| Szcientológia - Otthon | Kapcsolódó oldalak | Szójegyzék | Könyvesbolt | Kapcsolat | Scientology |
| Szcientológia | Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) | Scientology (Taiwanese) | Szcientológia |
David Miscavige, a Religious Technology Center Vezetõtestületének Elnöke | Szcientológia Egyház Budapest | Szcientológia önkéntes lelkészek |
© 2001-2011. Nemzetközi Szcientológia Egyház. Minden jog fenntartva.

Márkanév információ